Jaunumi > Biķerniekiem dienas kārtība.

2017. gada 1. jūlijs

Bikernieku kartingu trase


Dienas kārtība / Timetable

Mazmotošosejas 2017 3. posms

08:00 09:50 Reģistrācija & tehniskā kontrole /

Registration & technical control Apļi /Laps

10:00 10:15 ZM Rūķīši + Juniori Training

10:15 10:30 ZM 1A + 2A Training

10:30 10:45 ZM 50 Sport Training

10:45 11:00 SCOOTERS Standart 50 Training

11:00 11:15 SCOOTERS Sport 70 + Open Training

11:15 11:30 RETRO 350 + 500 + Classic Training

11:30 11:45 Street + Supersport Training

12:00 12:15 Dalībnieku sapulce / Racers meeting

12:15 12:30 ZM Rūķīši + Juniori 1st race 7

12:30 12:50 ZM 1A (ST45) + 2A (ST50) 1st race 10

13:00 13:20 ZM Sport 1st race 10

13:30 13:50 SCOOTERS Standart 50 1st race 10

14:00 14:20 SCOOTERS Sport 70 + Racing 70 1st race 1+10

14:30 14:50 RETRO 350 + 500 + Classic 1st race 1+10

15:00 15:20 Street + Supersport 1st race 1+10

15:30 15:45 ZM Rūķīši + Juniori 2nd race 7

15:45 16:05 ZM 1A (ST45) + 2A (ST50) 2nd race 10

16:15 16:35 ZM Sport 2nd race 10

16:45 17:05 SCOOTERS Standart 50 2nd race 10

17:15 17:35 SCOOTERS Sport 70 + Open 2nd race 1+10

17:45 18:05 RETRO 350 + 500 + Classic 2nd race 1+10

18:15 18:35 Street + Supersport 2nd race 1+10

19:00 Apbalvošana / AwardsOrganizators patur tiesības izmainīt braucienu secību un apļu skaitu /

The organizer reserves the right to change the number of laps and the race order.


Uzmanību!

Aizliegts novietot jebkādu sporta tehniku uz seguma, kas nav noklāts ar paklāju, PVC

materiālu vai citu segumu, kas aizsargā segumu no naftas vai jebkādiem ķīmiskiem produktiem.


Attention!

Do not place any sports technics to the surface, which is not covered with carpet, PVC material or other cover that protects the surface of any oil or chemical products.

Mazmoto Racing Team 2012-2021 | Privātuma politika | uzturēšana 12345.lv